Kurz Selfness Leader

8. cyklus intenzivního šestiměsíčního výcviku SELFNESS LEADERŮ

07/22 - 12/22

JIŽ BĚŽÍ

Pracovat s vámi budeme osobně, v případě nařízení dalších opatření vlády i online v plném rozsahu původního plánu

Lektor: Mgr. Dana Vítův a lektoři, hosté, se kterými SI externě spolupracuje

 

VÝJIMEČNÝ A OJEDINĚLÝ INTENZIVNÍ A INTERAKTIVNÍ SEBEROZVOJOVÝ KURZ 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

KDO JE SELFNESS LEADER?

• ten, kdo inspiruje, motivuje, podporuje, vede, pomáhá, je součástí týmu, ale zároveň je individualitou, která s nadhledem umí zareagovat a použít správně cílenou otázku, techniku či nástroj pro vedení lidí

• naslouchá, je empatický, rozhodný, vede, podporuje, pomáhá lidem dojít k cíli

• má nástroje i kontakty na to, aby svým svěřencům, klientům, kolegům uměl vždy pomoci na jejich cestě za svými sny a cíli

 

 

 

KURZ STAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 3 ZÁKLADNÍCH PILÍŘÍCH:

1. OSOBNOST - rozvíjíte svou osobnost ve všech pěti životních oblastech

2. TECHNIKY - učíte se různým oborům, různým technikám, které využijete jako nástroj k sebeobjevování, sebepoznávání a seberozvoji v osobním i pracovním životě

3. VZDĚLÁVÁNÍ A VEDENÍ LIDÍ - LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI- naučíte se umění přednášet, organizovat kurzy, semináře, vytvářet si podklady, materiály a umět využít všechny schopnosti a dovednosti lektora tak, abyste byli těmi nejlepšími ve svém oboru (využijete to v zaměstnání, v osobním životě nebo v podnikání)

 

Toto studium, výcvik a tréninky uvítá pro svou praxi:

happiness manager - HR manager - vedoucí pracovník - leader - lektor - manager - pedagog - terapeut - dále ten, kdo chce předávat seberozvoj dále nebo jeho sílu touží poznat sám na sobě

 

Dále vítáme:

→ nadšence osobního rozvoje, kteří touží po životní rovnováze

→ lidi, kteří se rozhodli pro profesní změnu (chcete pracovat s lidmi, vést terapie, pořádat své kurzy, semináře)

→ lidi, kteří vedou týmy a jde jim o harmonické vztahy nejen v rovině pracovní, ale i v rovině osobní 

CÍLEM KURZU JE:

zanalyzovat si svých 5 životních oblastí pomocí Hvězdné analýzy - zdraví, vztahy, práce, peníze, duchovní rozvoj
umět používat a umět pracovat s Hvězdnou analýzou
nahlédnout do světa psychologie
naučit se techniky, které napomáhají porozumění sama sobě a druhým
poznávat hlas sebe sama a umět ho použít i využít v praxi
být v harmonii sám se sebou a následně se svým okolím
pochopit, jak psychosomatika ovlivňuje náš život
umět pomoct v krizové situaci sobě i druhým lidem
naučit se používat lektorské dovednosti v praxi - v týmu či na veřejnosti

efektivně pracovat se svým hlasem
být příkladem pro druhé
umět použít kouzlo osobnosti
umět se postavit výzvám
naučit se pracovat se svou myslí, tělem a umět využít jejich schopnosti pro cílený výkon v osobním i pracovním nasazení
efektivně pracovat se svou energií

a mnoho dalšího

 

SOUČÁSTÍ kurzu je i téma Lektor dalšího vzdělávání. Absolventi projdou lektorskou přípravou, kterou mohou zúročit zkouškou u autorizované agentury Rafael,s.r.o.

Pokud se pro ni rozhodnete (není povinná, je dobrovolná - je už mimo rámec tohoto kurzu a je zpoplatněná částkou 4300 Kč), získáte osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací

Národní soustava kvalifikací umožňuje uchazeči prokázat svoji dosaženou kvalifikaci bez nutnosti absolvování několikaleté školní přípravy.
Zkouška probíhá před komisí.
Zakončení zkoušky: účastníci obdrží osvědčení s profesní kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) s celostátní platností dle Národní soustavy kvalifikací!

Certifikát je platným dokladem a osvědčením po celé Evropské unii

Naši externí lektoři a hosté

- postupně doplňujeme profily a videoprofily i dalších hostů

 

Pavel Vondrášek

- technika kvantového doteku matrixu

https://www.kvantovaterapie.cz/

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Marcela Rešlová

- gestalt terapie a terapeutický koučink

https://marcelareslova.cz/

 

Iva Pluháčková

- etiketa

https://ivapluhackova.cz/

Mgr. Monika Pavlíková

- wellbeing, filozofie tantry, leadership

http://www.lovelywellness.com/

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Stanka Marešová

- tvůrčí psaní 

 

 

Zuzana Zeidlerová 

- astrotyp a typologie osobnosti

http://www.zuzanazeidlerova.cz/

Josef Vrba

- reflexní terapie, diagnostika 

https://www.reflexni-terapie.cz/

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Karolína Somrová

- peníze a jak na ně

 

 

Marta Uhlířová

- hlasem k úspěchu - práce s hlasem

https://www.spravnymkurzem.cz/

 

V kurzu Selfness Leader se věnujeme tématům:

Co je selfness, kdo je leader a spojení obojího - význam kurzu i pozice selfness leader

Jednota ducha a těla - Člověk jako celek - Úvod do psychologie - Psychosomatické vztahy - Myšlenky o problémech naší doby - Sebepoznání - Manipulace - Vztahy partnerské, osobní i vztahy k okolí - Zvládání konfliktů - Verbální a neverbální komunikace - Kouzlo osobnosti - Etiketa - Význam zrakového klidu a ticha - Strach a pohled na něj - Smysl života - Pojem času - Zdraví duše - Autenticita - Co je stres, typy - Nemoci ze stresu - Metody a techniky uzdravující duši a psychiku - Intuice - Meditace - Dýchání a dechová gymnastika - Vizualizace - Autogenní trénink - Neurověda a mozek a práce s RAS - Kvantová regresní terapie - Hvězdná analýza - EFT - Koučink - NLP - Myšlenkové mapy - Práce s hlasem - Hypnoterapie - Metody a techniky uzdravující tělo a jak nastartovat a podpořit samoléčebný proces - Automasáž - Reflexní diagnostika - Techniky mentálního léčení - Akupresurní a energetická cvičení pro tělo - Reflexologie - Automasáže - Práce s energií - Pohyb a držení těla - Jak tělo ovlivňuje psychiku a opačně - Kvantování a kvantová fyzika - Lektor dalšího vzdělávání - Techniky na objevení, zvýšení a udržení sebejistoty a sebevědomí - Význam pojmů sebeláska, sebehodnota, sebeúcta, sebepřijetí a práce s nimi - Význam pojmů terapeut, kouč, mentor, lektor, manažer a dalších, které leader ovládá a využívá je ve své profesi - Cíle, sebekázeň, sebeřízení - Etiketa - Pohyb a strava - Psychohygiena leadera - Peníze z pohledu materiálního i duchovního, jejich využití a jejich hodnota - Gestalt terapie - Leadership - Mindfulness - Silné a slabé stránky osobnosti a jak je využít pro svou práci i soukromý život a mnoho dalšího. 

Během výcviku projdou účastníci mnohými výzvami : přechod přes sklo, ohýbání lžiček, otužování, základy salsy, základy lezení na stěnu a další - dle možností (respektujeme opatření vlády spojená se situací C-19)

 

 

Zahájení šestiměsíčního výcviku a další informace k výcviku:

Základní plán setkávání a výcviků:

Vždy 1x sobota či neděle v měsíci, 4x společný skupinový výukový webinář online (dle domluvy se studenty a lektorem), 1x v měsíci individuální setkávání s každým účastníkem výcviku osobně nebo online na 1 sezení supervize - osobní podpora studentovi od lektora

Plánované 1. osobní setkání adeptů dne 2.7.2022 od 10 hodin

Místo setkávání : Praha 13, metro Stodůlky, office West Flexi, Siemensova ul. 4. patro - Selfness Institut
Osobní setkání ve skupině se budou konat 1 sobotu v měsíci vždy od 10 do 16h. s přestávkou na oběd a malými pauzami na svačiny

 

Termíny všech společných osobních setkání všech účastníků: 

2.7., 27.8.,  neděle 18.9., 15.10., 12.11., 10.12. 2022

Termíny našich setkání formou webináře si domluvíme na prvním společném sezení (podle vašich možností je budeme připravovat vždy na jeden den v měsíci - navečer, večer).
Další setkávání - supervizi s vámi budu mít jednotlivě s každým z vás dle vaší potřeby, a to opět jednou v měsíci (online či osobně)

Celkem se tedy uvidíme 3x v měsíci: 1x sobota, celý den všichni společně / 1x společný webinář / 1x individuální supervize podle domluvy.

 

Výcvik je zakončen předáním certifikátu o absolvování kurzu SELFNESS LEADER

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CENA A PODMÍNKY PLATBY 

V ceně kurzu jsou také zahrnut manuál SL, vstupné do míst, kde se budou konat "výzvy", káva a malé občerstvení

• při jednorázové platbě 32 000 Kč 

• při dvou splátkách 2 x 17 000 Kč (celkem 34 000 Kč) 

• při šesti splátkách 6 x 6 000 Kč (celkem  36 000 Kč) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak se registrovat do kurzu?

1. vyplňte formulář a my vás budeme brzy kontakrovat

2. klikněte na vámi vybranou platbu pod formulářem a zakupte si svůj kurz

Jednorázová platba
32 000 Kč
Platba 2 x 17 000
17 000 Kč
1. část platby
Platba 6 x 6 000
6 000Kč
1. část platby

UPOZORNĚNÍ

Pokud se v průběhu studia rozhodnete, že chcete z kurzu odejít, ať už z jakýchkoliv důvodů, pak své místo, tedy i zaplacené studium, můžete předat někomu jinému. 
Pokud zaplatíte kurzovné a rozhodnete se nenastoupit do kurzu, je možné za sebe najít náhradu, aby kurzovné nepropadlo. 
Peníze se vrací jen tehdy, pokud by celý kurz byl zrušen organizátorem bez náhrady nového termínu nebo adekvátní nabídky služeb a produktů Selfness Institutu.

Také můžete využít účasti v následujícím 9. běhu kurzu, pokud byste do kurzu nemohli nastoupit a již jste zaplatili jednu z variant.

 

Poté, co přijde vaše platba na účet, obdržíte do emailu fakturu a také dotazník k výcviku a první pracovní materiály, které si vyplníte a zpracujete do našeho prvního sobotního setkání.

Případné dotazy zasílejte na danavituv@gmail.com nebo na whatsapp tel: 775 155 703

TĚŠÍM SE NA VÁS A NA SPOLEČNÉ TVOŘENÍ 

 

V kurzu se budeme věnovat mnoha technikám a jednou z nich je i HVĚZDNÁ ANALÝZA nejen v podobě online programu. Je to efektivní nástroj pro zjištění, kam ještě vědomě můžeme posunout náš život v pěti životních oblastech - kde jsme silní a kde můžeme provádět změny. K této technice je pro vás připraven online program a pracovní sešit. 

Zde je pár malých ukázek:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Díky této technice se už za několik minut až hodin změní váš život. V prvním kroku se změní pohled na něj a najdete mnohá uvědomění. Následné kroky poznáte a naučíte se v kurzu. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video