Selfness Leader - kurz

Selfness Leader

Jedinečný 5měsíční intenzivní a interaktivní seberozvojový selfness kurz

Lektor: Mgr. Dana Vítův

Termíny: 16.9. – 21.10. – 11.11. – 9.12. – 13.1.

Místo: – Siemensova 4, Praha 13, Stodůlky (metro B – Stodůlky)

          Epigencentrum, Praha 5, Holečkova 9 (tram.9, 12, 20 z Anděla)

Časové bloky:

 • 10:00 začátek a úvodní slovo
 • 10.30 – 11.30 první host
 • 11.30 – 11.45 přestávka
 • 11.45 – 12.45 druhý host
 • 12:45 – 13:45 oběd
 • 13.45 – 14.45 třetí host
 • 14.45 – 15.00 shrnutí
 • 15.00 – 16.30 plnění aktivity – „interaktivní výzvy“ a závěr

V ceně kurzu dostanete:

 • 5 sobotních setkání ve skupině
 • 5 aktivit – výzev – překvapení (tajné, odtajníme až v jednotlivých sobotách)
 • 5 webinářů online se skupinou
 • 5 individuálních sezení – supervizí
 • více než 20 hostů
 • nespočet technik osobnostního rozvoje
 • 6 online programů – BONUS
 • 1 skripta Selfness technik osobnostního rozvoje – BONUS
 • 2 ebooky – BONUS
 • 1 knihu –1. učebnici selfness v ČR

Cena jmenovaného je: 62 470 Kč

Vaše současná cena je: 32 000 Kč

Obecná témata, obory a techniky, které v kurzu ochutnáte:

Co je selfness a kdo je selfness leader, wellbeing, životní i pracovní rovnováha, rozvíjení intuice, metoda EFT & energetická psychologie, NLP, koučink, reflexní diagnostika, psychologie, psychosomatika, leadership a leadering, etiketa, verbální a neverbální komunikace, zvládání konfliktů, tvůrčí psaní, feng shui, ikigai, tantra, zdroje stresu a jejich rozpoznání, smysl života, životní poslání, dechová gymnastika, fyzioterapie, zdravé vaření, rituály v denním životě, Hvězdná analýza, Mentální detox, Lektor dalšího vzdělávání, práce se stresem, strachem i emocemi, sebeuvědomění, sebereflexe, nastavení a dosahování cílů, vitualizace, meditace a relaxace, mindfulness, čínská medicína, rituály v denním životě, bylinky a jejich použití, mentální léčení, další techniky osobnostního rozvoje

Další konkrétní témata, hosty, cenovou nabídku a podrobnější informace najdete zde ➞

Video