Lektor/Lektorka dalšího vzdělávání

Certifikovaný přípravný kurz k následné akreditované zkoušce

Lektor: Mgr. Dana Vítův

Termín: Nebyl zatím stanovený 

Je možno se domluvit i na individuálním tréninku pro jednotlivce či skupinku zájemců.

Čekají vás 3 dny intenzivní výuky a praktického výcviku

Místo: Praha 13 – Stodůlky, Siemensova 4, 4. patro

Co se v kurzu naučíte?

Vše, co je potřebné k profesi úspěšného a moderního lektora a zároveň vše, co absolvent kurzu musí prokázat u případné následné zkoušky

Témata: 

 • kdo je lektor a jeho kompetence ve vzdělávání – osobnost lektora (vzhled, vystupování)
 • role lektora ve vzdělávání dospělých (lektor, kouč, mentor, konzultant, supervizor, mediátor, metodik aj.)
 • příprava lektora na výuku: cílová skupina, obsah vzdělávání a jeho struktura, výukové prostory a vybavení, didaktická technika, učební pomůcky v lektorské praxi, metodika
 • analýza vzdělávacích potřeb (příprava, realizace, evaluace)
 • postup výuky: verbální a neverbální komunikace, strukturace řeči, představení lektora a účastníků, organizace kurzu a tématu výuky, výuka a její strukturace, ukončení výuky, školení, kurzu
 • formy a metody vzdělávání dospělých: motivace ke vzdělávání, didaktické zásady ve výuce – názornost, propojení teorie a praxe, individuální přístup, zpětná vazba, přiměřenost, aktivita, trvalost, komplexnost, soustavnost, vědeckost
 • tradiční a moderní metody ve vzdělávání dospělých
 • jak sestavit hodinu, kurz, seminář, výklad aj.
 • co je minutový scénář a jak jej sestavit
 • jak vytvořit prezentaci
 • jak řešit obtížné situace při vzdělávání dospělých
 • PR a finance v práci lektora
 • mobilní technologie ve vzdělávání
 • základy historie pedagogiky, andragogiky a vzdělávání

 

 

Pro koho je kurz vhodný?

 • pro zájemce o získání profesní kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání” podle Národní soustavy kvalifikací
 • pro zájemce o lektorskou činnost
 • pro lektory dalšího vzdělávání
 • pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své pedagogické, lektorské dovednosti
 • pro ty, kteří chtějí umět lépe komunikovat
 • pro ty, kteří vzdělávají, učí či rozvíjejí dospělé
 • pro učitele, lektory začínající i pokročilé manažery i jiné vedoucí pracovníky, kteří předávají zkušenosti a vedou tým
 • pro moderátory, personalisty
 • pro všechny, kdož mají ve své pracovní náplni školení a vzdělávání zaměstnanců
 • pro lidi, kteří veřejně vystupují před dalšími lidmi a chtějí si zlepšit své vystupování i slovní přednes

Kurz obsahuje teoretickou i praktickou výuku, která vás připraví k akreditované autorizační zkoušce pro získání profesní kvalifikace.

Kurz lze brát jako:

A) další vzdělávání jednotlivce v rámci osobního seberozvoje bez složení zkoušky (získané informace a dovednosti lze uplatnit v zaměstnání i soukromém životě)

B) přípravný – pro akreditovanou autorizační zkoušku (pro váš kariérní růst)

 

Po absolvování intenzivního kurzu získávají absolventi certifikát a následně, pokud chtějí, mohou složit akreditovanou autorizační zkoušku pro získání profesní kvalifikace.

Přihlášení ke zkoušce vám, po dohodě s vámi, zařídíme u specializovaného pracoviště v Karlových Varech nebo v Praze, se kterým spolupracujeme

Zkouška probíhá v Karlových Varech nebo i v Praze, není povinná, ale doporučujeme ji. Díky ní se uplatníte lépe na trhu práce jako akreditovaný odborník, a to bez dlouhého studia pedagogických dovedností.

Složením zkoušky získáváte mezinárodně platný certifikát.

V Karlových Varech spolupracujeme ohledně zkoušky s Agenturou Rafael, viz níže ↓↓↓

Cena kurzu: 14900 Kč / os.

Platba se hradí najednou a v případě neúčasti na kurzu se nevrací. V případě, že máte kurz již zaplacený a nemůžete se dostavit, pak lze kurz absolvovat v jiném vypsaném (domluveném) řádném termínu nebo ho můžete delegovat na jinou osobu. V případě individuálního přístupu, odložíme termíny na vhodné datum  pro klienta.

V ceně kurzu jsou zahrnuty pracovní materiály.

V ceně kurzu není zahrnuta případná akreditovaná autorizovaná zkouška (její cenu si stanovují specializovaná autorizovaná pracoviště a pohybuje se okolo 4 500 Kč – platí se přímo na místě v den zkoušky).

Fotogalerie ze zkoušek

Reference účastníků

V kurzu jsem se setkal se skvělým osobním přístupem lektorů a
zkoušejících. I přes to, že jsem do tohoto kurzu vstupoval s letitou
lektorskou a prezentační praxí, pomohl mi ucelit mnoho prezentačních
technik. Od základu tak změnil můj pohled na lektorství a prezentační
přípravu. Po jeho absolvování jsem schopen lépe definovat cíle výuky,
zároveň také jejich formy a metody. Dokážu také lépe vyhodnotit co je
opravdu podstatné v prezentaci vlastních kurzů uvést a co ne.

Petr Svoboda
Konzultant,  MBA

Školila jsem již několik let před absolvovaním kurzu lektora dalšího vzdělávání. Kurz mi však dal nejen nové dovednosti, znalosti ale určitě mi pomohl v sebevědomí a jistotě při školení. Mám teď přesnější recept na sestavení každého nového školení na míru. Lépe se mi určuje časová dotace, cenová náročnost a další. Úspěšně složená zkouška pro mě byla nejen pozitivní zpětnou vazbou, ale dostala jsem i pár cenných a praktických rad od zkušených. Přislo mi i neuvěřitelné, že jakmile jsem se rozhodla do kurzu jít, tak se mi i najednou přišly nové nabídky na školení.

Tereza Zachová
Lektorka a konzultantka v oblasti osobního a finančního rozvoje